Đơn đăng kí kì thi

I. Vài nét giới thiệu về bài thi IETLS

IELTS (International English Language Testing System) là bài kiểm tra đánh giá sự thành thao về Anh ngữ được đồng điều hành bởi 3 tổ chức: ESOL của Đại học Cambridge, Hội đồng Anh và tổ chức giáo dục IDP Australia. Bài thi được thiết kế để khai thác hết khả năng của người học từ người mới học cho đến cấp chuyên gia.

IELTS được công nhận rộng rãi trên 130 quốc gia. Đặc biệt, hơn 3,500 trường tại Mỹ dùng IELTS để làm chuẩn đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh của các học sinh/sinh viên quốc tế. Ngoài ra còn có rất nhiều tổ chức các hiệp hội chuyên môn quốc tế công nhận chứng chỉ tiếng Anh IELTS cho mục đích du học, định cư hay xin việc làm.

Khởi đầu thành công – IELTS giúp bạn có thể sinh sống, học tập và làm việc trên khắp thế giới. Hơn 10.000 tổ chức trên toàn cầu chấp nhận chứng chỉ IELTS, bao gồm các tổ chức chính phủ, học thuật và nghề nghiệp.

Loading...